Tråd: Dom från Svea HovR

I förra veckan dömdes den bilist som kört om en grupp cyklister och sedan bromsat hårt därför att, som han uppgav själv, han bromsat för en katt han såg i vägrenen.
HovR:en skriver i domen att det är "utrett att JS när han kört om cyklisterna - som hållit en relativt hög hastighet - svängt in tätt framför cyklisterna och bromsat in så kraftigt att AL körde in i hans bil och bröt nyckelbenet". "Av utredningen framgår att JS, trots att det inte förekom någon mötande trafik och att cyklisterna höll en relativt hög fart, har gjort en mycket snäv omkörning och kört in tätt framför cyklisterna vilket fick till följd att dessa hamnade precis bakom honom. Vid JS tvära inbromsning omedelbart därefter fanns därmed ingen marginal att undvika en olycka. HovR anser mot denna bakgrund att JS genom omkörningen, som typiskt sett utgjort ett trafikfarligt beteende..."
HovR har nu dömt honom för vårdslöshet i trafik och vållande av kroppsskada till 60 dagsböter a 500kr. Eftersom fängelse ingår i straffskalan för båda brotten så ska han även betala avgift till brottsofferfonden med 800kr. Han får utöver det, eftersom hans ekonomiska förhållanden är sådana, betala sin egen offentlige försvarare.

Vi får nu se om domen överklagas. Vi kanske därför inte behöver kommentera domen ytterligare här eller på fb.

If it's to be - it's up to me!

Sv: Dom från Svea HovR

Vi fortsätter följa ärendet.

3 Senaste redigerad av noqster (2017-11-13 10:29:12)

Sv: Dom från Svea HovR

Saxat från åklagarmyndigheten.

"Både den åtalade och åklagaren kan överklaga en dom. Man överklagar till hovrätten. I hovrätten blir det en ny rättegång och en ny dom.

Om man inte är nöjd med Hovrättens dom kan man överklaga igen. Då överklagar man till Högsta domstolen men det är svårt att få sitt mål prövat av Högsta domstolen. Det krävs ett särskilt tillstånd, ett så kallat prövningstillstånd. Högsta domstolen ger prövningstillstånd väldigt sällan."

/Fredrik